Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:  Marloes Sterrenberg-Ellerbroek

Onze voorzitter

Secretaris: Ida van de Kuit

Penningmeester: Dirk van der Werf

Commissieleden: Rudi Klijn (pr), Helmut Baars (website)