De regels

Schermen is een vechtsport, waarbij gebruik wordt gemaakt van steek- of slagwapens. De schermsport is ontstaan uit de oefening voor het duel. Om te voorkomen, dat zich daarbij ongelukken voordoen zijn de wapens aangepast, regels voor de wijze van schermen opgesteld en veiligheidseisen ontwikkeld. De invoering van het masker is de belangrijkste ontwikkeling geweest in de schermsport. In de loop der tijd zijn de regels voor het schermen weinig veranderd terwijl de veiligheid sterk is verbeterd doordat nieuwe en betere materialen beschikbaar kwamen. Dankzij de strenge veiligheidsmaatregelen komen bij het schermen bijzonder weinig blessures voor.

Door de ontwikkeling van elektronische treffer- aanwijsapparatuur is het schermen geworden tot wat het vandaag de dag is: snel en dynamisch.

De schermtraining is gericht op snelheid, reactievermogen, durf en zelfbeheersing. De schermer moet steeds op zijn hoede zijn voor de tegenstander en tegelijkertijd proberen die te treffen. Het gaat om raken zonder zelf geraakt te worden. Daarom is schermen een sport waarbij dames en heren elkaar op een gelijk niveau in het strijdperk tegemoet treden.

Bij het schermen op floret en sabel is het trefvlak (het deel van het lichaam waarop een treffer als geldig punt kan worden aangemerkt) beperkt. Trefvlak bij floret is de romp (armen, benen en hoofd zijn geen trefvlak). Bij sabel is het trefvlak het gehele bovenlichaam (inclusief armen en hoofd) gerekend vanaf de heupen.

Bij het schermen op floret en sabel gelden bijzondere conventies die aan bepaalde acties boven andere de voorrang geven en bepalend zijn voor de puntentoekenning. Wie wordt aangevallen moet eerst zelf de aanval afweren of ontwijken voordat zelf een aanvallende actie mag worden ondernomen, tenzij deze aanval niet correct wordt uitgevoerd, want dan kan een gelijktijdige tegenactie worden ondernomen. Overtredingen kunnen in bepaalde gevallen met treffers of met diskwalificatie worden gestraft.

Het degenschermen is een zo nauwkeurige nabootsing van het tweegevecht. Het kent weinig conventies en het gehele lichaam is geldig trefvlak. De gevechtsgang is eenvoudig: wie het eerst raakt scoort een punt, waarbij de electronische apparatuur tijdsverschillen van 1/25 seconde registreert. Vallen twee treffers gelijktijdig (tussen binnen 1/25 seconde), dan scoren beide schermers een punt.

schermer

Voor alle wapens geldt echter als fundamentele regel dat men de tegenstander op het geldige trefvlak moet raken zonder zelf geraakt te worden. De strenge doorvoering van dit beginsel geeft aan het schermen een grotere fijnheid dan aan de andere verdedigings-sporten eigen is.

In de wedstrijdsport worden de treffers gesignaleerd met behulp van elektrische trefferregistratiesystemen. De wedstrijdlopers zijn 14 meter lang, de breedte bedraagt 1.50-2.00 meter.

De duur van de wedstrijd (zuivere gevechtsduur) bedraagt:

1) Bij poules maximaal 3 minuten en 5 treffers. De wedstrijd eindigt eerder indien één van de schermers 5 geldige treffers heeft geplaatst.

2) Bij directe eliminatie, 15 treffers maximaal 9 minuten verdeeld in drie perioden van 3 minuten, met een pauze van 1 minuut tussen iedere periode.

3) Bij equipes 3 minuten voor iedere wisseling.

Wilt u nog meer weten over de regels, lees dan het Handboek Schermer van de KNAS: Handboek 2012-02