Geschiedenis van het schermen

Op muurschilderingen in de Egyptische tempel van Medinet Habou (12e eeuw voor Christus) zijn reeds schermers te zien. Er is sprake van een toernooi waarbij de deelnemers elkaar met iets wat lijkt op een sabel proberen te raken.

Medinet Habou

Reeds in 1896 maakte het schermen deel uit van de Olympische Spelen. Sindsdien heeft het schermen nooit ontbroken op de Spelen.

Het is geen gevaarlijke sport, het risico op blessures is beperkt. Dit komt door de speciale constructie van de sportwapens, het gebruik van een masker, veiligheidskleding, reglementen en het ontbreken van direct fysiek contact.

De in de schermsport gehanteerde schermwapens zijn de floret, de degen en de sabel.

In West Europa was de sabel reeds in de 14e eeuw bekend, maar pas in de loop van de 17e eeuw kwam hij algemeen in gebruik (tot 1940). In de eerste plaats werd de sabel gebruikt door de cavalerie, later ook door de infanterie (een kleinere variant).

De degen is een der oudste blanke wapens hij werd door musketiers aan een degenriem over de schouder gedragen. Sedert de 15e eeuw was de degen in Italie en Spanje het heupwapen van de edelman. Het dragen van de galanteriedegen was tot aan de Franse revolutie het voorrecht van de adel. Hieruit is de statiedegen, o.a. voor diplomaten voortgekomen.

De schermsport werd oorspronkelijk vrijwel uitsluitend door mannen beoefend. Het in wedstrijdverband georganiseerd schermen door vrouwen kwam pas na de Eerste Wereldoorlog op gang en beperkte zich toen uitsluitend tot de floret. De eerste Olympische Spelen (en tevens wereldkampioenschappen) waar vrouwen aan deelnamen was in Parijs in 1924. Het zou tot de tweede helft van de 20e eeuw duren voordat het degenschermen door vrouwen internationale erkenning bij de wereldschermbond (FIE) vond. De eerste wereldkampioenschappen waar vrouwen op het wapen degen konden uitkomen, waren die in Denver 1989. Sinds 1996 (Atlanta) is het degenschermen door vrouwen wedstrijdonderdeel van de Olympische Spelen.

De internationale leiding van de schermsport berust bij de in 1913 opgerichte Fédération Internationale d’Escrime (FIE). De nationale organisatie van Nederland is de Koninklijke Algemene Schermbond (KNAS). In België bestaat naast de Koninklijke Federatie der Belgische Schermkringen (opgericht in 1896) de Bond der Vlaamse Schermkringen en de Ligue Francophone des cercles d’Escrime de Belgique (beide opgericht in 1978).