Veilig sporten

“Sv De Vrijbuiters wil niet alleen een sportieve en gezellige vereniging zijn, maar ook een veilige vereniging”

Dat betekent dat wij van leden, trainers, coaches, ouders en supporters vragen een positieve bijdrage te leveren aan een veilig klimaat en goede omgangsvormen. Onze omgangsvormen en gedragsregels vindt je onderaan deze pagina.

Er wordt serieus omgegaan met incidenten die gepaard gaan met verbaal of fysiek geweld, pestgedrag of seksuele intimidatie. Voor persoonlijke zaken die je in vertrouwelijkheid wilt bespreken, kun je contact opnemen met Liesbeth van der Meer, de onafhankelijke vertrouwenspersoon van de KNAS. Zij is te bereiken op 06 – 3612 1487 of via mail vcp@knas.nl. Er kan ook contact opgenomen worden met NOC*NSF via het centrum veilig sporten Nederland. Bel hiervoor met 0900-2025590 of mail centrumveiligesport@nocnsf.nl.

Naast het naleven van de hier7onder te vinden gedragscodes hebben wij het volgende aanname beleid voor trainers en vrijwilligers die uit hun functie in aanmerking komen met de sporters:

  1. we voeren een kennismakingsgesprek;
  2. we checken referenties; bellen de club waar de vrijwilliger vandaan komt;
  3. we laten een VOG aanvragen en herhalen dat elke 5 jaar;
  4. we maken de trainers en vrijwilligers bekend met de gedragsregels.

Gedragsregels: